”Correlations”
Barbro Åberg – Keramik

8 – 29 mars

Barbro Åbergs skulpturer ser ut att ha växt fram, som om de vore uråldriga koraller. Här finns tydliga referenser till naturen, men också till välbekanta former hämtade från arkitektur, kultur och artefakter. Den tunga leran i kontrast till den luftiga konstruktionen är Barbro Åbergs signum.

I utställningen Correlations har Barbro Åberg arbetat med just tankar kring mänskliga relationer, hur vi som människor samspelar i olika sociala situationer. Vi är alla sammanbundna till varandra på olika sätt, vi sitter ihop. Eftersom Barbro Åberg ofta arbetar med skulpturer som är uppbyggda av ett myller av små komponenter som tillsammans skapar formens helhet, kan utställningens titel även ses som en referens till hennes teknik och arbetsmetod.

Vernissage:

Lördag 8 mars kl 12-16

Öppettider:

Tisdag-fredag 11-18
Lördag 11-16
Mån, sön stängt

Lilla Kyrkogatan 1
411 15 Göteborg
Telefon: 031-13 13 49
lerverk@telia.com

CV (pdf)

Presstext (pdf)

Varmt välkommen!

 

Anmäl till nyhetsbrev