Anita Carlsson

I mitt arbete som keramiker bygger jag handformade stora unika krukor och former. Dessutom kavlar eller drejar jag bruksföremål i kortare serier.

Min inspirationskälla är all växtlighet och naturens mångfald omsatt till färg, form och dekor. För människan till lust och glädje.

Jag handformar och bygger upp formen med lersträngar som fogas samman. Bearbetar ytan med reliefverkan, arbetar med mönster och dekorerar med engober, som är infärgad lera, innan godset bränns en första gång. Formen, uttrycket ska vara klart i det stadiet.

Med glasyrbränning tillförs ytterligare en dimension. Glasyren samverkar med och levandegör underarbetet, förstärker och ger ett djupverkande intryck.

Anmäl till nyhetsbrev