Annika Kihlman-Jensen

keramik

I över 50 år har jag arbetat som keramiker

  • utbildad på Slöjdföreningens skola (nuvarande HDK)
  • medlem i konsthantverkskooperativet Lerverk sedan starten 1980 t.o.m. 2014
  • åtskilliga utställningar har det blivit genom åren, både separat – och samlingsutställningar i Sverige och utomlands
  • har haft flera utsmyckningsuppdrag (figurativt och vägg) för offentlig miljö till skolor, daghem, sjukhus, apotek och företag, också beställningar på gåvor och priser
  • representerad på museer och landsting
  • erhållit kulturbidrag bland annat från stat och kommun.
  • Jag gör framför allt figurer och bilder för vägg. På senare år har jag i mina separatutställningar ofta hållit mig till ett tema såsom Skolämnen, Släkten är värst, Sitt vackert, Nya sagor, Egna limerickar och Ur växtriket. Under 20 år byggde och komponerade jag tillsammans med en kollega Lerverks årliga Jullandskap.

    Jag arbetar i lergods, vita, gula, röda, svarta leror, infärgade glasyrer, högsta bränntemperatur 1 025 Grader.

Anmäl till nyhetsbrev