Gun Lundkvist Olsen

keramik

Utbildning

Östra Grevie Folkhögskola, förberedande konstskola 2 år
HDK Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg 5 år (kvällsskola 1 år).
Pedagogen vid Göteborgs Universitet 1 år 1999-2000, Gymnasielärare i Bild & Form

Erhållit Konstnärsnämndens arbetsstipendium vid 2 tillfällen.

Jag har en ”klassisk” utbildning vid HDK på 70-talet då allting andades industridesign och funktionalitet och dessförinnan några år vid Östra Grevie Folkhögskola i Skåne, estetiska programmet; där intresset startade att skapa med lera.

Det är klart att det präglat mig i mitt skapande. Jag har alltid fascinerats av enkla, strama former, vitt och svart, strävhet mot blanka ytor och jag fastnar ofta i variationer på ett tema.

Jag söker mig ofta till havet för att hämta inspiration men likaväl kan jag inspireras av ”ögonblickmoments” något eller någon som snabbt passerar förbi kan fånga ögat…

Anmäl till nyhetsbrev