Kersti Biuw

8 – 29 augusti 2015

”Japansk keramik och andra former”
Keramiker Kersti Biuw har under återkommande vistelser i Japan förvärvat en samling keramik och bruksföremål från bl.a. Shigaraki, Karatsu, Gifu och andra distrikt med långa hantverkstraditioner. 

I utställningen visas ett urval av dessa objekt tillsammans med föremål av egen tillverkning med inspiration från japansk folkkonst.

Mingei

Under Kulturkalaset kommer Kersti Biuw hålla ett
föredrag under namnet ”Japansk keramik, inte bara raku…”

Onsdag 12 augusti, kl 18.30

Vernissage
lördag 8 augusti kl 12-16

Välkommen!

CV
Hemsida
Vernisagekort

428 tea-ceremony
527Munakata
624Toyozo Arakawa

Anmäl till nyhetsbrev