FLICK

Ellinor Augustini
Lisa Andersson Andersson
Kathryn Dennisson
Sandra Österling

Keramik
6 – 27 augusti 2016

SAMSPEL

En utforskning av samarbete genom kreativitet

Flick är ett feministiskt konstnärskollektiv som startades upp under 2015. Flick jobbar för att utmana det individualistiska tänkandet inom konsten såväl som inom samhället. I Flick är vår vision att kunna jobba utåt mot allmänheten med workshops, auktioner och andra events, samtidigt som vi jobbar tillsammans med gemensamma verk. Vi vill i vårt kollektiv bygga på varandras styrkor, försöka motverka inre konkurrens samt hierarkiska strukturer.

Under våren har vi jobbat tillsammans med att göra skulpturer i keramik som ska sammanfogas den 6 augusti under vernissage på Lerverk. Vi vill som grupp undersöka vad som händer när man samarbetar som konsthantverkare. Ett yrke där vi ständigt konkurrerar med varandra. Behöver det vara så?

Vi vill undersöka samarbetet mellan varandra. Vad händer med processen när det är fyra viljor istället för en? Kan vi lyfta varandras kreativitet genom samarbete?

Vad händer om vi gör konstverk tillsammans?
Kan vi göra konstverk tillsammans?

Vernissage
lördag 6 augusti kl 11-16

Vernissagekort
www.flick.nu

Anmäl till nyhetsbrev