Karin Lindblom

Skulptur
14 maj – 4 juni 2016

”Jag behöver ett långsamt förlopp som ger formerna tid att hitta mig, och mig tid att hitta in i mig…”

Jag arbetar som skulptör och keramiker sedan början av åttiotalet och då främst med lera som material, men även i brons och järn.

Min teknik kommer ur en hantverkstradition, men det är en konstnärlig skapandeprocess jag arbetar med. Har länge arbetat med kärlet som utgångspunkt för att gestalta det mänskliga sökandet. Objekten är befriade från sin brukbarhet och fungerar snarare som gömmen för känslor, tillstånd och skeenden.

I mina reliefer handlar det om att gå nära och skapa en känsla av närhet och intimitet, zooma in det nakna och sårbara, att utforska hålrum och fördjupningar och att göra utsnitt av detaljer av hud, veck och springor där kroppar och ytor möts.

Jag arbetar nästan uteslutande i en vit monokrom färg, vill att färgens ljusflöde ger formen fritt spelrum. Arbetar intuitivt utan skisser fram emot känslan, söker uttryck.

Jag vill ta sinnet i anspråk och aktivera känslan hos betraktaren.

Vernissage
lördag 14 maj kl 11-16

Vernissagekort
CV
www.karinlindblom-skulptur.se

Anmäl till nyhetsbrev