Annkristin Andersson

keramik och glas

20 maj – 10 juni 2017

Ljus i vårt hus

Inför utställningen på Lerverk har jag skulpterat fram ”målningar”. Jag börjar utifrån en känsla eller ide och hittar en form som jag sen bygger vidare på med fler former och färger. Sakta växer det fram en ”målning” i 3D som bildar en miljö ur dröm och verklighet.

Jag använder både lergods och stengodslera och jag jobbar också med planglas som färgas in på olika sätt och som jag sedan kan bygga skulpturer av.

Välkomna att besöka min mytologiska värld!


Annkristin Andersson har arbetat med keramik och glaskonst under många år. Hon har haft utställningar internationellt och nationellt, jobbat med offentliga uppdrag åt kommuner och landsting och har varit medlem i olika konsthantverkskollektiv genom åren.

Att jobba som konstnär är för Annkristin ett sätt att utforska livets existentiella frågor, att få tillgång till språket bakom det vedertagna och nu vetbara – och att få leka på jobbet.

Vernissage
lördag 20 maj kl 11-16

Läs vidare

Vernissagekort

www.annkristin-andersson.se

Anmäl till nyhetsbrev