Erika Höglund

keramik glas
30 september – 21 oktober 2017

”SACRED WATER”

Erika Höglund, med uppväxt och rötter i glasriket, är en sökande och experimentell konstnär som under många långa resor finslipat känslan för sitt material, former och personliga uttryck. Vare sig det gäller glasets svårfångade, snabba tillkomst vid ugnen eller keramikerns egna händer, som i långsam takt beslutar formen, har hon kontroll över sina egna omisskännliga uttryck.

Färgerna och materialen behärskas med perfektion, men samtidigt visar hennes konst på en allmän känsla för livets storslagenhet och gåtfullhet. Erikas sagolika skapelser är så mycket mer än det som först fångar ögat. Deras skönhet och överjordiska budskap växer under tiden som den kontemplativa betraktelsen pågår.

Flera år av designstudier på myllrande Manhattan, resor i Norden, Europa och Latinamerika har de senare åren framkallat en ny hemkänsla och längtan efter det ursprungliga, de småländska skogarna, sjöarna, öarna och barndomens stora hav Östersjön.

Erika har varit Målerås glasbruks stora namn under hela 90-talet och en bit in i det nya millenniet. (Den storskaliga produktionen med allt från resor, invigningar, vernissage, representation och utställningar både i Sverige och utomlands hade sin tjusning i början, men det var inte det som var Erikas mål med sitt konstnärskap. Detta ledde till att hon tog ett steg tillbaka för att kunna få perspektiv och främst få fullständig kontroll över hela sitt skapande.) Under de senaste åren har Erika delat sitt konstnärliga liv mellan ateljén i Kalmar, egna galleriet/showroom på Öland, Målerås glasbruk och verkstan i Pukeberg, Nybro.

Erika Höglund

CV

erikahoglund.com

Vernissage
lördag 30 september kl 11-16
Vernissagekort

Anmäl till nyhetsbrev