Katarina Aneer

Bildkonst

Christin Andersson

Keramik

5 – 26 augusti 2017

Liksom människan ändrar djuren skepnad och sätt att vara beroende på miljön runtomkring.
Djuren är vilda, söta, grymma, sagolika.
Ibland behöver de tas om hand av oss människor.
Ibland måste vi fly från dem.
Vi föder upp dem.
Vi älskar dem.
Vi utrotar dem.
Människodjuret väljer och styr, projicerar sina egenskaper och drömmar på de andra djuren.

I vår utställning ”Som ett djur” vill vi ge djuren upprättelse samtidigt som vi – oundvikligen – omskapar dem efter våra behov och drömmar.


Katarina Aneer och Christin Andersson lärde känna varandra genom Not Quite där båda är medlemmar. De delar intresset för djur och vår relation till dem och när de bestämde att de ville ställa ut tillsammans blev valet av tema ”Som ett djur”, ganska självklart.

Katarina jobbar främst med bildkonst men även med text och installationer.

Christin har jobbat som keramiker i många år med såväl brukskeramik som skulptur.

Vernissage
lördag 5 augusti kl 11-16

Katarina Aneer

Christin Andersson

Vernissagekort

Anmäl till nyhetsbrev