Inger Södergren

Keramik

12 maj – 2 juni 2018
IAKTTAGELSER
Ofta tolkar Inger Södergren upplevelser och minnen av människor och platser till abstrakta keramiska objekt. Hon undersöker kontraster och kombinerar gärna organiska former med idéer om maskinteknik. Tunnel-banan, en orkester, gamla kärleksrelationer, en mosse, väggväsen, några trädgårdar och platser sedda från ovan har funnits med i tidigare verk. Den här gången handlar det om att se och att bli iakttagen.

Inger Södergren har sin studio i Kisa och har genom åren visat sig både i separat- och grupputställningar i Sverige och utomlands. Hon är representerad i många offentliga sammanhang bland annat Röhsska Museet och Icheon World Ceramic Center i Sydkorea. Sitt senaste uppdrag genomförde hon i början av året för Region Östergötland EU Office i Bryssel.

Vernissage
lördag 12 maj kl 11-16
Vernissagekort
www.ingersodergren.com

Anmäl till nyhetsbrev