Elinor Andersson MA (RCA) | glaskonst

Längtans Topografi
Utgångspunkten för denna utställning är min egen erfarenhet av att förlora ett syskon. Denna händelse har i stort utgjort en grund för min interdisciplinära konstnärliga praktik och gjort mig intresserad av sorg och förlust som en katalysator för konstnärligt skapande.

Jag ställde mig frågan;
Hur kan den aldrig sinande längtan, i form av sorg och saknad gestaltas i glas?

Längtans Topografi kan beskrivas som en kontemplativ resa till våra kända och okända inre rum. En färd över minnets dunkla kontinenter och genom saknadens föränderliga terräng. Ett sökande efter längtans ursprung och uppkomst för att enklare kunna navigera över nuets öppna hav.

Det som vidrörts och berört skildras i bild och form. Här blir fragment till helheter, det dolda synligt, och det fiktiva verkligt.

Instagram #iselinoris

www.elinorandersson.com

 

Anmäl till nyhetsbrev