Heike Thiede | keramik och måleri

Du tror inte på det här eller hur?

28/9-19/10

Titeln på utställningen är även en strof i en visa. I visan är frågan om människan tror på okända djur. I min utställning har jag vänt på betydelsen och det är istället okända djur som undrar över människan och hennes beteende.

I mina fabler spelar djur och natur avväpnande huvudroller. Med fablerna vill jag fånga ung som gammal, skapa samtal över gränser: vad går livet ut på? vad är lycka? vad är viktigt? Jag utmanar det moderna livets komplexitet. Min konst är fylld av drömsk poesi och beskriver samtidigt märkliga mänskliga egenheter. Världen vi lever i och mina iakttagelser av den resulterar i keramisk skulptur och måleri och ofta kombinationer av båda – vilket får ses som mitt signum – med tankar kring allt från det skönaste och underbaraste till miljöförändring och maktfördelning.

Reduktionsbränningen jag använder påverkas av eldens väg i ugnen och ger skiftande färger på keramiken. Jag söker efter samma toner när jag blandar färg för måleriet på vilket godset monteras; det är viktigt för mig att måleri och skulptur bildar en enhet.

www.heike-thiede.webnode.se

Anmäl till nyhetsbrev