Sofia Bankeström

smyckekonst
16 mars – 6 april 2019

H Ä G R I N G A R – ovanliga brytningar av ljuset avslöjar vad som finns bortom horisonten, något som egentligen är osynligt.

Det vanliga i allas liv rymmer också en magi som nästan aldrig syns. Ibland av en lycklig slump går den att skymta, liksom i kanten. Vad som framträder är ett avtryck eller minne, samtidigt visuellt och taktilt. Det säger någonting om tidens beskaffenhet och ger en upplevelse av att det är möjligt att snärja den, fånga och förlänga ögonblicket av det sublima. Detta är något värt att leta efter, långt borta och nära.

Sofia Bankeström är konsthantverkare utbildad vid bl a Stenebyskolan, HDK och Alchimia Contemporary Jewellery School. Hennes arbete balanserar ofta på kanten till smyckekonsten och hon intresserar sig för förhållandet mellan tid, materialitet och rum.

Vernissage
lördag 16 mars kl 11-16

Vernissagekort

www.sofiabankestrom.com

Instagram: @sofia.bankestrom

Anmäl till nyhetsbrev