Fort Knight
David Carlsson
Keramik

 2020.07.04 – 2020.07.25

Åtskilliga är de krig som utspelat sig på leriga fält, i tunnlar och skyttegravar. För en del av oss är detta levande minnen. För andra något som hör till historien, något vi endast möter i dramatiserade berättelser, i lek och spel. Genom fiktion får vi en distans till det professionella våldsutövandet och den brutalitet som fortfarande är verklig på många ställen. Men det hörs också röster om höjd beredskap. Vi trodde den tiden var förbi, vi litade på varandra. Men den kom tillbaka – nu är vi misstänksamma igen. Vi uppmanas vara på vår vakt, ställa upp.

Uppställning.

Ner på marken. 10 armhävningar på knogarna. Kräla i dyn.

I utställningen visas delar av ett pågående projekt där jag undersöker mitt eget och samhällets förhållande till krig och våld. Som keramiker är jag intresserad av lerans relation till krig och hur den ofta får symbolisera lidandet, strapatserna och misären när krig skildras. En ytterligare ingång är den traditionella mansrollens relation till krig med förväntningar om att försvara, skydda, offra sig och utöva våld.

Anmäl till nyhetsbrev