Utställningsåret inleds med Show Samples, en utställning baserad på sex studenters arbeten från HDK-Valands konsthantverksutbildningar Textilkonst, Keramikkonst och Smyckekonst.
De sex studenterna är spridda över kandidatprogrammet, masterprogrammet och fristående kurser.
Show Samples är ett utsnitt av det som händer just nu på HDK-Valand.

 

Vernissage lördag 11 januari kl 11-16

 

Varmt välkomna att ta del av morgondagens konsthantverk hos en stabil aktör i Göteborgs konstliv!

i GALLERI & GÄSTFÖNSTER

Medverkande konstnärer:

Frida Åström

 

Adriana Stoltze

@magiaartstudio

 

Thilda Olsson


Jenny Jansson

 

Oktawian Bohdziewicz

@okbohdziewicz

 

Hady Rendón Rios

@hadyrendon_art

 

 Utställningen pågår till och med 1 februari

 

Anmäl till nyhetsbrev