Matilda Kästel | glaskonst

Avtryck

 

Om liv och växtlighet, att själv växa och/eller förtvina. Minnen och spår av kropp
och natur som bränts eller mekaniskt nötts in i ytorna. Små, avgörande
ögonblick fångade i glas.
Vatten, jord, ljus, luft. Ett material uppbyggt av smält sand och aska. Kanske är
det ingen tillfällighet att intressera sig för livets betingelser medan världen står i
brand. En liten skyddad zon där omständigheterna går att råda över.
Ett hopp om räddning, en oas eller kanske bara ett sätt att stoppa huvudet i
sanden.

Matilda Kästel (f. 1984) är utbildad på Konstfack och verksam i Stockholm.
Hon arbetar skulpturalt med glas och blandmaterial. Hennes praktik baseras till stor del på avgjutningar, därav utställningsnamnet.

 

 

Anmäl till nyhetsbrev