Insyn till Anna Lönneborg

Välbekanta och vardagliga föremål får nya värden och innebörder när de förändras, byter kontext och får nytt ljus över sig.

Nya möjligheter öppnar sig och våra föreställningar rubbas. Världen växer och blir rikare när föremål kan färdas fritt mellan olika områden.

I mitt arbete tar jag med mig vardagliga, helt vanliga saker ut på sådana resor.

Välkommen att ta del av min värld.

anna

Anmäl till nyhetsbrev