Insyn till Åsa Ormell

Åsa Orrmell. Fabrikör, konstnärlig ledare och eldsjälen bakom Wallåkra. Verksam på Wallåkra sedan 1988.

Wallåkra Stenkärlsfabrik är en kvarleva från en Nordväst Skånsk industri/hantverks epok. Här tillverkas fortfarande stenkärl, brunglänsande krukor & krus, av traktens lera. Allt drejas för hand och bränns till slut i den stora koleldade rundugnen. Fabriken ligger naturskönt inbäddad vid Rååns dalgång.

Från lera till färdig produkt. Krusen drejas för hand, leran hämtas på fabrikens egen tomt och bearbetningen följer de metoder som använts sedan starten 1864.

www.wallakra.se

asa-ormell1 asa-ormell2 asa-ormell3

Anmäl till nyhetsbrev