Insyn till Veronica Gardetoft

”Välkänd och ofta omedveten spelas könsrollen.
Vi rör oss med självklarhet i denna terräng och den är en inpräntad del av vår världsbild som är med och präglar vardagen. Dessa inövade beteenden är med och påverkar hur vi upplever och tolkar omgivningen. Rollspelet startar redan i tidig ålder där vi formas av genusleken om vuxenvärlden.

Med kvinnan och femininiteten som utgångspunkt kritiserar jag normativa beteenden som är konstruerade i sociala och kulturella sammanhang. Med glaset som hjälpmedel låter jag vulvasymbolen ta plats och ifrågasätter diktad skam och sexualisering. Genom materialbyte av en hygienartikel som är värdeladdad med orenhet tappar föremålet sin identitet och funktion, och en omkodning har skett. I en feminint laddad skrud normförskjuter jag vad som tillåts ta plats i finrummet samt hur den platsen tas.”

veronica_gardetoft2

veronica_gardetoft1

veronica_gardetoft3

Anmäl till nyhetsbrev