Eva Farkasova

8/8-29/8 2015

Eva Farkasova arbetar utifrån naturen och dess former. Hon vill ge betraktaren en känsla av lugn genom att återskapa naturens harmoni i sina arbeten. Eva är utbildad vid Limerick School of Art and Design och är nu student vid Masterprogrammet i Keramikkonst vid HDK, Göteborgs Universitet.

”Jag är intresserad av att utforska objektets form. Genom att kombinera både naturliga objekt och de som är skapade av människan, försöker jag forma skulpturer som har både visuell harmoni och taktil förförelse. I mitt arbete strävar jag efter att väcka positiva och harmoniska känslor i betraktaren.
Mina arbeten är unika och handbyggda i lergods och stengods. Objekten har hartsbeläggning.”

evafarkasova.weebly.com

EF 1

EF 2

EF 3

eva_farkasova1

eva_farkasova2

eva_farkasova3

Anmäl till nyhetsbrev