Mariett Lagervall

23 maj -27 juni

Resultatet av lera
Jag hittade leran som uttrycksmedel sent i livet och blev oerhört fascinerad av dess möjligheter. Detta anspråkslösa material, som också är det mest storartade genom sin oförlikneliga beständighet i bränt tillstånd! Jag arbetar långsamt och tålmodigt, med en uråldrig teknik (ringlar, trycker och pressar..) för att ibland få uppleva glädjen av att hitta rätt form till den magi som en” berättelse” i lera kan rymma.

Anmäl till nyhetsbrev