Sanna Lindholm och Sara Malm

31/10 – 23/11 2015

Näverkonst

För några år sedan hittades en mängd näverbrev i Ryssland som var över 700 år gamla. Breven gick fortfarande att läsa. Ett analogt fotografi beräknas hålla i drygt 100 år och en CD eller hårddisk i kanske 30 år.

Vi tycker att det är viktigt med slöjd, hantverk och konsthantverk och all typ av verksamhet där man får möjlighet att lära sig hur material fungerar, vart det kommer ifrån men framför allt hur något tillverkas för hand.

Vårt mål med det här projektet var att få kunskap i näverslöjd, både praktiskt och teoretiskt. Få kännedom om hantverkets ursprung och historia och dess situation idag. Vi har funderat kring näverslöjdens status i relation till hantverk och objekt.

Vi ville undersöka hur materialet och tekniken tar sig uttryck i våra enskilda praktiker och hur vi tolkar och utvecklar materialet och tekniken. Kan vi skapa betydande möten? Genom de nya kunskaper vi har fått har vi skapat objekt i näver som har en relation till kroppen och/eller rummet.

Presstext
CV Sanna Lindholm
CV Sara Malm

Anmäl till nyhetsbrev