Hlif Thorisdottir

Blandteknik textil/papper
14 maj – 4 juni 2016

Broderade och tecknade linjer framkallar porträtt, gestaltar den yttre och inre personen.

Mötet med betraktarens blick inbjuder till en spegling av de egna levda erfarenheterna, till ett samtal i tystnad.

Vernissage
lördag 14 maj kl 11-16

Vernissagekort
CV
hlifthorisdottir.com

Anmäl till nyhetsbrev