Mia Bäck

Lergods

18 mars – 13 april 2017

Keramik från drejskivan

Sedan starten, i början av nittiotalet, har jag mestadels jobbat med vacker brukskeramik med hög funktion och kvalité i lergods. Klassiska spillkum och större fat men också teserviser, kaffekoppar och caffelatte-bägare.

Att jag valt lergodset som mitt arbetsmaterial är för att det behåller sina egenskaper som stengodset saknar. Lergodset förblir poröst även efter glasyrbränning, bl a gör det att materialet isolerar. Varmt håller sig varmt och kallt håller sig kallt i karaffer och bägare.

I den här utställningen har mina händer lekt med två olika leror och fått visa vad de kan med alla intryck från historien.

Ända sedan starten har jag samarbetat parallellt med olika museer, butiker och restauranger, exempelvis Vasamuseet, Svenskt Tenn och Pasta+./ Mia Bäck, Bäx Krukmakeri

Vernissage
lördag 18 mars kl 11-16
Vernissagekort

www.baxkrukmakeri.com

Anmäl till nyhetsbrev