Sanna Lindholm
Skulptur i trä

”Knoppar spänner Rötter letar sig vidare”

9/5 – 30/5 2020

Med ett utforskande tillvägagångssätt använder jag träet som främsta material och bland annat svarven som formande verktyg. Genom att arbeta i en växelverkan mellan det abstrakta och figurativa intresserar jag mig för att undersöka hur former uppträder och framträder i relation till varandra. Att undersöka mötet mellan och omvärdera positioner i relation till varandra är en väsentlig strategi i mitt arbete. Där tillåts skulpturer, dess materiella historia, meningar och idéer leva i ett tillstånd av aktivitet och föränderlighet.

 

Hemsida: www.lindholmsanna.com

Instagram: @sanna.lindholm

Anmäl till nyhetsbrev