Bli medlem i Lerverk ett konsthantverkskooperativ

Lerverk driver Butik och Galleri som en ekonomisk förening och vars huvudsyfte är att visa och sälja konsthantverk av hög kvalitet, medlemmarnas egentillverkade produkter inom glas, keramik och smyckekonst, samt verka för att synliggöra individerna bakom produkterna.
Lerverk har en vald styrelse samt stadgar för föreningens verksamhet.

Prova på

  • Du har möjlighet att prova på medlemskap under 9 månader och därefter kan du söka fast medlemskap
  • Besked lämnas senast en månad efter ansökan

Medlemmarna delar på allt arbete vilket innebär

  • Service i butiken ca 20 dagar per år
  • Ta aktiv del i någon av våra grupper – info/marknad, utställning, ekonomi m.fl.
  • Hyreskostnad/månad 300kr och 25 % provision (f.n.)

Gästmedlem

I mån av plats bjuder vi in gästmedlemmar.

  • Gästmedlem betalar 45 % provision inklusive moms samt 100kr/månad
  • Gästmedlem har inga åtaganden i föreningen, alternativt åtagande efter överenskommelse

Ansökan skickas digitalt

  • Ange utbildning eller annan erfarenhet som kan jämställas med sådan samt en kort motivering till varför du vill bli medlem
  • Bifoga bilder, digitalt eller papperskopior/post, på ett antal alster som väl beskriver ditt arbete det senaste året

Kontakta oss gärna för mer information!
info@lerverk.se
031-13 13 49

Anmäl till nyhetsbrev