Tillgänglighet

Våra lokaler ligger i markplan och vid entrén finns en stenbelagd ramp
för rullstol och permobil.
Det går lätt att ta sig runt i våra lokaler med rullstol och permobil.

Parkering

Från Postgatan kan man köra in med bil på innergården
för på- och avstigning.
Närmaste parkering finns på Kronhusgatan intill Kronhuset.
Vid behov av assistans – Kontakta butiken 031-13 13 49 så hjälper vi till.

Anmäl till nyhetsbrev