Annette Quiding Ekenberg

Keramik

Mitt material är i huvudsak lergods men arbetar även en del i betong.

Anmäl till nyhetsbrev