Bernt Törner

Keramik

Bernt Törner är keramiker och tecknare. Redan som 17-åring började han på Anders Beckmans skola för reklam och grafisk formgivning. Efter tre år hos Anders Beckman fick Bernt anställning hos Bonniers bokförlag som illustratör och bokformgivare. Där stannade han i sju år.

1972 övergav han Stockholm för Småland. Han genomgick åren 1975-76 utbildning till keramiker på Capellagården.

Därefter har keramiken allt mer dominerat produktionen, men tecknandet och målandet finns hela tiden med. Det är ett nödvändigt komplement, det är där idéerna växer fram.

Bernt har deltagit i ett 50-tal utställningar på muséer och gallerier, därav ett flertal separatutställningar.

Anmäl till nyhetsbrev