Eva Fluur Jonson

Keramik

Jag är intresserad av att arbeta med sociala kontexter i mina skulpturer. Relationer individer emellan är en stor inspirationskälla i arbetet likaväl som mötet med sig själv och reflektion över individer.

Mina främsta material är porslin och olika träslag, som jag skulpterar i. Jag tog min master från HDK våren 2015 och har sedan dess varit verksam främst i Göteborg.

Anmäl till nyhetsbrev